۱۶ مهر ۱۳۹۷

نظرسنجی و فرم ساز آنلاین در مراکز درمانی

بزرگترین مساله در سیستم درمانی کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران و همچنین رسیدن صدای آن ها به گوش مسئولین است.مراکز  درمانی و بیمارستان ها باید […]
۳۱ شهریور ۱۳۹۷

نمونه فرم رضایتمندی از دانشگاه

جهت ورود به فرم اینجا کلیک کنید
۳۱ شهریور ۱۳۹۷

نمونه فرم نظرسنجی دانشگاهی – نظرسنجی دانشجویان

جهت ورود به فرم اینجا کلیک کنید
۳۱ شهریور ۱۳۹۷

نمونه فرم ۳ رضایتمندی مشتری

جهت ورود به فرم اینجا کلیک کنید