۳۱ شهریور ۱۳۹۷

نمونه فرم رضایتمندی از دانشگاه

جهت ورود به فرم اینجا کلیک کنید
۳۱ شهریور ۱۳۹۷

نمونه فرم نظرسنجی دانشگاهی – نظرسنجی دانشجویان

جهت ورود به فرم اینجا کلیک کنید
۳۱ شهریور ۱۳۹۷

نمونه فرم جمع آوری اطلاعات تماس

جهت ورود به فرم اینجا کلیک کنید
۲۱ شهریور ۱۳۹۷

نظرسنجی و فرم ساز آنلاین در سیستم آموزشی

اگر شما هم در سیستم های آموزشی مشغول به تحصیل یا آموزش هستید و یا جزو کادر مدیریت این مراکز محسوب میشوید این ویدیو به شما […]