۱۶ مهر ۱۳۹۷

نظرسنجی و فرم ساز آنلاین در مراکز درمانی

بزرگترین مساله در سیستم درمانی کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران و همچنین رسیدن صدای آن ها به گوش مسئولین است.مراکز  درمانی و بیمارستان ها باید […]
۳۱ شهریور ۱۳۹۷

نمونه فرم جمع آوری اطلاعات تماس

جهت ورود به فرم اینجا کلیک کنید
۲۷ شهریور ۱۳۹۷

نمونه فرم ارزیابی بیمار از سیستم های بهداشتی

جهت ورود به فرم اینجا کلیک کنید
۲۷ تیر ۱۳۹۷

نظرسنجی چگونه می تواند در ارتقا سطح کیفی سیستم بهداشتی اثرگذار باشد ؟

بهترین روش برای مراقبتهای بهداشتی در یک سیستم این است که بیماران و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و پزشکان در مشارکت نزدیک  باشند ، اما […]